ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 07112022Drukuj informację Ogłoszenie numer: 07112022

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Wychowawca

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: -

Wymiar etatu: cały etat

Ilość etatów: 3

Wydział: -

Data udostępnienia: 2022-11-07

Ogłoszono dnia: 2022-11-07

Termin składania dokumentów: 2022-11-21 15:00:00

Nr ogłoszenia: 07112022

Zlecający: Dyrektor

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2022-11-21 15:00:00

VII. Informacje dodatkowe:

Zakres szczegółowych obowiązków i odpowiedzialności pracownika na stanowisku wychowawcy.
 1. Wychowawca zatrudniony jako pracownik samorządowy realizuje 40-godzinny tydzień pracy, który obejmuje:
  • bezpośrednią pracę z grupą wychowanków oraz inne czynności, wynikające z zadań placówki ujętych w w/wym. rozporządzeniu MP i PS z dnia 22.12.2011 r.
 2. W ramach bezpośredniej pracy z grupą wychowanków, wychowawca realizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze stosownie do zadań ujętych w opracowanym przez placówkę systemie działań wychowawczych, w szczególności:
  • nauka własna, zajęcia wychowawcze, samoobsługowe i opiekuńcze;
  • zajęcia czasu wolnego rozwijające zainteresowania i talenty dzieci;
  • praca na rzecz placówki, środkowiska;
  • indywidualna praca wychowawcza z dzieckiem w ramach Planu Pomocy Dziecku.
 3. W ramach czynności wynikających z zadań placówki do obowiązków wychowawcy należy:
  • wypełnianie dokumentacji pedagogicznej;
  • sporządzanie indywidualnego Planu Pomocy Dziecku;
  • współpracqa z rodziną dziecka;
  • odbywanie wizyty w szkołach, sądach i innych instytucjach, które dotyczą dziecka;
  • branie udziału w spotkaniach zespołu wychowawców oraz zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka;
  • zabezpieczenie dzieciom wszelkich potrzeb wynikających z pobytu w placówce tj. środki higieniczne, odzież, przybory szkolnie itp.
 

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą nr 4 w Zielonej Górze. (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
 
 
Administratorem danych osobowych jest Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 4 w Zielonej Górze.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu rekrutacji.
« powrót do poprzedniej strony