ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-05-31

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:52:20 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja dodatkowa za rok 2020 - Nazwa elementu do którego przynależy: Sprawozdania za rok 2020 Małgorzata Łuczak
11:51:40 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Bilans za rok 2020 - Nazwa elementu do którego przynależy: Sprawozdania za rok 2020 Małgorzata Łuczak
11:51:01 Upublicznienie elementu informacja Sprawozdania za rok 2020 Małgorzata Łuczak
11:49:48 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zestawienie zmian funduszu za rok 2020 - Nazwa elementu do którego przynależy: Sprawozdania za rok 2020 Małgorzata Łuczak
11:49:11 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Rachunek zysków i strat za rok 2020 - Nazwa elementu do którego przynależy: Sprawozdania za rok 2020 Małgorzata Łuczak
11:48:37 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja dodatkowa za rok 2020 - Nazwa elementu do którego przynależy: Sprawozdania za rok 2020 Małgorzata Łuczak
11:47:56 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Bilans za rok 2020 - Nazwa elementu do którego przynależy: Sprawozdania za rok 2020 Małgorzata Łuczak
11:47:16 Upublicznienie elementu informacja Sprawozdania za rok 2020 Małgorzata Łuczak
11:44:53 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zestawienie zmian funduszu za rok 2020 - Nazwa elementu do którego przynależy: Sprawozdania za rok 2020 Małgorzata Łuczak
11:44:16 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Rachunek zysków i strat za rok 2020 - Nazwa elementu do którego przynależy: Sprawozdania za rok 2020 Małgorzata Łuczak

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony