ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-05-31

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:08:34 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja dodatkowa za rok 2020 - Nazwa elementu do którego przynależy: Sprawozdania za rok 2020 Małgorzata Łuczak
12:07:12 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Bilans za rok 2020 - Nazwa elementu do którego przynależy: Sprawozdania za rok 2020 Małgorzata Łuczak
12:06:18 Upublicznienie elementu informacja Sprawozdania za rok 2020 Małgorzata Łuczak
12:05:16 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zestawienie zmian funduszu za rok 2020 - Nazwa elementu do którego przynależy: Sprawozdania za rok 2020 Małgorzata Łuczak
12:04:41 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Rachunek zysków i strat za rok 2020 - Nazwa elementu do którego przynależy: Sprawozdania za rok 2020 Małgorzata Łuczak
12:03:58 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja dodatkowa za rok 2020 - Nazwa elementu do którego przynależy: Sprawozdania za rok 2020 Małgorzata Łuczak
12:03:19 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Bilans za rok 2020 - Nazwa elementu do którego przynależy: Sprawozdania za rok 2020 Małgorzata Łuczak
12:02:20 Upublicznienie elementu informacja Sprawozdania za rok 2020 Małgorzata Łuczak
12:01:29 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zestawienie zmian funduszu za rok 2020 - Nazwa elementu do którego przynależy: Sprawozdania za rok 2020 Małgorzata Łuczak
12:00:40 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Rachunek zysków i strat za rok 2020 - Nazwa elementu do którego przynależy: Sprawozdania za rok 2020 Małgorzata Łuczak

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony