ˆ

Kluczowe osoby

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wykaz osób sprawujących funkcje i ich kompetencje

Akapit nr 1 - brak tytułu

mgr Małgorzata Łuczak - dyrektor
mgr Jadwiga Szczepańska - zastępca dyrektora, tel. 068 326 05 91
mgr Romualda Brzezicka - główna księgowa
Kompetencje - dyrektora placówki
 • Tworzenie planu finansowego Pogotowia Opiekuńczego w granicach kwot uzyskanych z budżetu Miasta w uzgodnieniu z Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze.
 • Działania jednoosobowo w zakresie zaciągania zobowiązań do kwot określonych w rocznym planie finansowym Pogotowia Opiekuńczego po uzyskaniu kontrasygnaty głównego księgowego lub upoważnionej przez niego osoby.
 • powoływania i odwoływania głównego księgowego Pogotowia Opiekuńczego w porozumieniu ze Skarbnikiem Miasta.
 • Występowania przed sądami polskimi i organami ścigania i egzekucyjnymi w zakresie działania Pogotowia Opiekuńczego
 • Ustanawiania pełnomocników.
 • Zawierania ugód, umarzania i rozkładania na raty należności Pogotowia Opiekuńczego na zasadach ustalanych przez Radę Miasta w Zielonej Górze.
 • Zawierania w imieniu Miasta Zielona Góra umów najmu i dzierżawy mienia Pogotowia Opiekuńczego na czas nie określony lub na czas określony do lat 3 pod warunkiem, że w pierwszej kolejności zostaną zabezpieczone pomieszczenia na zajęcia dodatkowe Pogotowia.
 • Nabywanie środków trwałych ( ruchomości) zgodnie z ustawa o zamówieniach publicznych oraz zbywania w trybie określonym przepisami dotyczącymi zasad sprzedaży środków trwałych prze przedsiębiorstwa państwowe.
Kompetencje wicedyrektora
 • przejmuje obowiązki dyrektora w przypadku jego nieobecności,
 • nadzorowanie i kierowanie pracą pracowników działów do spraw wychowania i diagnostyczno - terapeutycznego,
 • organizowanie wychowankom całodobowej opieki wychowawczej,
 • współorganizowanie dla wychowanków zakwaterowania, wyżywienia, opieki zdrowotnej, wyposażenie w odzież, środki higieniczne,
 • koordynacja współpracy ze środowiskiem i sponsorami,
 • współ organizacja czasu wolnego wychowanków i wypoczynku feryjnego.
Kompetencje głównej księgowej
 • Prowadzenie księgowości placówek (Pogotowia Opiekuńczego, Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego)
  • kont syntetycznych,
  • kont analitycznych - karty wydatków,
  • kont rozrachunkowych,
 • Rozliczeń funduszy:
  • środków dochodów własnych pozabudżetowych,
  • świadczeń socjalnych w zakresie dotyczącym dwóch placówek,
 • Sporządzanie projektów planów budżetowych.
 • Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej.
 • Dekretacja dokumentów księgowych, zatwierdzanie do wypłaty, kontrola formalno - rachunkowa.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 4
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zbigniew Jokiel
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2005-12-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zbigniew Jokiel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2005-12-31 10:12:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zbigniew Jokiel
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2005-12-31 12:02:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Małgorzata Łuczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-05-07 08:41:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8720 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »