ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 4 w Zielonej Górze
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Kluczowe osoby

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wykaz osób sprawujących funkcje i ich kompetencje.

Akapit nr 1 - brak tytułu

mgr Małgorzata Łuczak - dyrektor
mgr Jolanta Czajkowska - zastępca dyrektora, tel. 068 326 05 91
mgr Romualda Brzezicka - główna księgowa
 
Kompetencje - dyrektora placówki
 • Tworzenie planu finansowego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych  w granicach kwot uzyskanych z budżetu Miasta w Zielonej Górze
 • Działania jednoosobowo w zakresie zaciągania zobowiązań do kwot określonych w rocznych planach finansowych Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych  po uzyskaniu kontrasygnaty głównego księgowego lub upoważnionej przez niego osoby.
 • powoływania i odwoływania głównego księgowego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych   w porozumieniu ze Skarbnikiem Miasta.
 • Występowania przed sądami polskimi i organami ścigania i egzekucyjnymi w zakresie działania Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych  
 • Ustanawiania pełnomocników.
 • Zawierania ugód, umarzania  należności Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych  na zasadach ustalanych przez Radę Miasta w Zielonej Górze.
 • Nabywanie środków trwałych ( ruchomości) zgodnie z ustawa o zamówieniach publicznych oraz zbywania w trybie określonym przepisami dotyczącymi zasad sprzedaży środków trwałych prze przedsiębiorstwa państwowe.
 
Kompetencje wicedyrektora
 • przejmuje obowiązki dyrektora w przypadku jego nieobecności,
 • nadzorowanie i kierowanie pracą pracowników działów do spraw wychowania i diagnostyczno - terapeutycznego,
 • organizowanie wychowankom całodobowej opieki wychowawczej,
 • współorganizowanie dla wychowanków zakwaterowania, wyżywienia, opieki zdrowotnej, wyposażenie w odzież, środki higieniczne,
 • koordynacja współpracy ze środowiskiem i sponsorami,
 • współ organizacja czasu wolnego wychowanków i wypoczynku feryjnego.
 
Kompetencje głównej księgowej
 • Prowadzenie księgowości Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych  
  • kont syntetycznych,
  • kont analitycznych - karty wydatków,
  • kont rozrachunkowych,
 • Rozliczeń funduszy:
  • środków dochodów własnych pozabudżetowych,
  • świadczeń socjalnych w zakresie dotyczącym placówek,
 • Sporządzanie projektów planów budżetowych.
 • Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej.
 • Dekretacja dokumentów księgowych, zatwierdzanie do wypłaty, kontrola formalno - rachunkowa.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 4
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-02-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Łuczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-02-09 09:14:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Małgorzata Łuczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-02-09 09:14:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Małgorzata Łuczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-09 09:14:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
38 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »